Dilluns 27 Maig, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Rebaixa per obrir locals en carrers fora dels eixos comercials, a Lloret de Mar

Photo Credit To Nova Ràdio Lloret
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha inclòs en les noves ordenances, que es van aprovar ahir al ple amb el vot favorable de tots els grups excepte el Millor –que es va abstenir–, una rebaixa en el tribut de noves activitats en carrers que no siguin “eixos comercials directes”, segons va explicar el responsable d’Hisenda, Albert Robert. Fins ara, en tots els establiments nous es pagava una taxa únicament segons la superfície que ocuparien, però no es tenia en compte si la nova activitat era en una zona molt o poc explotada. “És un nou esgraó per tribut, i modifiquem el coeficient corrector de carrers que no són eixos comercials directes, perquè sigui més fàcil i barat obrir una nova activitat”, va explicar.

També ho va considerar així el portaveu de Cs, Jaime Muzas, que va posar l’exemple d’un restaurant que obrís en un carrer de tercera categoria i tingués entre 100 i 150 m². Amb les ordenances actuals pagaria 900 euros de taxa, i passarà a pagar-ne 540. “Representa un estalvi del 40%”, va dir.

Albert Robert va destacar l’ampli consens a què s’ha arribat amb tots els grups (excepte el Millor, que no hi ha participat): “Ens hem de sentir orgullosos […], ens hem assegut per intentar aprovar modificacions que aconsegueixin el màxim consens possible.”

L’IBI urbà que no té ús comercial ni industrial ha quedat congelat, però es va introduir una gradació en els usos comercials, industrials i d’oci, de manera que pagaran més IBI el 10% amb més valor cadastral. Aquesta gradació, va dir Robert, es va introduir a proposta de Cs.

Lleuger augment

Pel que fa a la recollida d’escombraries, la taxa es rebaixa a 61 euros (gairebé 3 euros menys per habitatge, segons va explicar Robert), mentre que la de clavegueram puja de 23 a 24 euros, ja que és una de les més deficitàries.

Una de les propostes més aplaudides en la nova ordenança és la gratuïtat de la primera hora de pàrquing per als lloretencs i la rebaixa al 50% de les tarifes, després de la primera hora.

Post source : http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1269061-rebaixa-per-obrir-locals-en-carrers-fora-dels-eixos-comercials-a-lloret-de-mar.html

Related posts