Dimarts 23 Juliol, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Pregunta que presenta el grup municipal del MILLOR en relació a la moció aprovada fa dos anys sobre un bar al pavelló del Molí

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

En el ple d’octubre de 2015 es va aprovar una moció per establir un nou concurs públic per a la gestió d’un bar al pavelló del Moli, anul·lant el servei de màquines de vending pel d’un servei personalitzat, creant d’aquesta manera una nova activitat econòmica.

Per això,

PREGUNTEM:

Havent passat dos anys de la decisió en que es va acordar en aquell plenari iniciar els tràmits per a convocar un nou concurs públic per a la gestió d’un bar en el pavelló del Moli, recordem amb 19 vots a favor i dues abstencions,

Preguntem en quin punt es troba aquest acord de ple?

 

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts