Diumenge 21 Abril, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR demanant la reposició de baranes a la carretera de Blanes

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

A la carretera de Blanes, en diferents trams, falten baranes que delimiten la vorera de vianants i que alhora els protegeix de possibles accidents. Fa un mes llarg que hi ha cinta de la policia en lloc de les baranes per substituir. Estem parlant d’una via principal d’accés al nostre municipi, amb molt de transit i el corresponent perill que implica.

Per això,

PREGUNTEM i DEMANEM:

Per quin motiu no se substitueixen les baranes que falten? Sabent que son susceptibles de trencament, perquè no en tenen de recanvi?

Demanem que s’instal·lin amb la major rapidesa possible i que a les voreres on no hi ha baranes en aquesta carretera de Blanes també se n’hi posin.

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts