Diumenge 21 Abril, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR demanant la prohibició de circulació de bicicletes i patinets en zones de vianants

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

Actualment podem veure com en zones com el passeig marítim, on l’atractiu es passejar tranquil·lament i gaudir del paisatge, sovint els vianants som empaitats per patins, tricicles, monopatins, bicicletes o patinets elèctrics.

També en carrers cèntrics com Sant Pere i de la Vila, durant l’horari restringit per a vehicles i dedicat per a zona de vianants, els usuaris som relegats a simples espectadors d’aquests vehicles circulen sortejant als vianants atemorits. Per això,

DEMANEM:

Que els patins, tricicles, monopatins, bicicletes o patinets elèctrics no puguin circular pels carrers de zones de vianants i els passejos marítims de Lloret.

Per aconseguir que la regulació sigui “immediata” i no haver d’esperar una modificació de l’ordenança de circulació, caldria fer un decret que estableix per on poden i no poden passar aquests vehicles amb un règim sancionador i la retirada, de manera cautelar, d’aquests aparells, si és necessari.

També caldria instal·lar senyals a les entrades del passeig marítim i el passeig de Fenals així com a les entrades dels carrers que formen l’illa de vianants del centre de la vila amb l’objectiu d’informar als usuaris d’aquests vehicles que no es pot circular per aquestes zones en horari restringit.

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts