Diumenge 21 Abril, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR demanant la correcte utilització d’accessos a la platja

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

Veient els accessos a les nostres platges, comprovem que s’incompleix l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, capítol 69, apartat 3 m, que diu; sobre l’ús inadequat de les passarel·les d’accés a la platja. No es podrà interrompre el pas d’usuaris, ni col·locar elements que obstaculitzin el pas, de les rampes, escales i altres elements d’accés a la platja i/o a l’aigua.

En molts dels accessos a la platja es deixen estacionades bicicletes i cotxets de nadons. Ho mostrem amb imatges.

Per això,

DEMANEM:

Que es posin rètols ben visibles d’aquesta prohibició d’estacionament de bicicletes i cotxets de nadons a les baranes dels accessos a la platja i que en determinats accessos on es detecta aquesta practica que es posin passarel·les a peu de sorra per facilitar a les famílies l’accés a la platja amb el cotxet de nadons.

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts