Diumenge 21 Abril, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR demanant ampliar l’horari dels serveis WC públics de les platges

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

Comprovem que alguns serveis wc públics ubicats a les platges de Lloret tenen diferent horari d’obertura i de tancament que la resta de Lloret, a més, veiem que la senyalització dels serveis es deficient ja que en alguns llocs quan la porta queda oberta el rètol que el senyalitza queda tapat sense que es pugui veure, i a dins d’aquests serveis, les portes que diferencien l’ús adaptat del normal no tenen cap rètol que ho indiqui.

Per això,

DEMANEM:

Que tots els serveis wc públics ubicats en zona de platja tinguin el mateix horari d’obertura, es a dir, en plena temporada turística no es pot entendre diferències d’horari de tancament en un servei públic tant bàsic i necessari, per tant tots haurien de tenir lliure accés les 24 hores sense restriccions.

Que es posin uns rètols ben visibles a l’exterior dels serveis, ja sigui damunt la porta o bé als laterals, però que sempre quedin visibles per als vianants, que els rètols ofereixin la informació del tipus de serveis sanitaris així com si n’hi ha d’adaptats i que a dins, en cada porta també quedi clar amb un rètol quin tipus de servei correspon a cada accés. Finalment també caldria posar rètols a l’interior i en diferents idiomes demanant fer un correcte i bon us d’aquests serveis.

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts