Dimarts 23 Juliol, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR demanant actuacions en matèria d’accesibilitat en diversos punts urbans de Lloret

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

Que hem observat que a la plaça situada a continuació del carrer Pla de Carbonell, davant la discoteca Revolution, recentment s’ha instal·lat una barana nova al costat d’aquesta plaça.

L’accés a aquesta plaça s’ha fet amb un ventall de formigó, en l’execució de l’accés i un cop finalitzada l’execució, resta una barrera arquitectònica en forma d’esglaó. Cal afegir que hi ha esglaons en el pas del passadís que forma la barana.

A més a més, es dona la circumstància que aquest carrer forma part de l’itinerari recomanat per l’Ajuntament per a usuaris amb mobilitat reduïda, com es pot comprovar als plànols turístics, marcat en color groc.

La vorera existent d’aquesta zona té un fort pendent. El regidor delegat ho va poder comprovar juntament amb altres membres de l’equip de govern, tot fent una passejada amb cadires de rodes el passat mes de desembre de 2016. A més, tenim entès que hi va haver alguna caiguda a causa del pendent d’aquesta zona de la qual parlem.

Aquesta és l’enèsima vegada que es constata una actitud negligent pel que fa a esmenar deficiències en zones que son per a tot tipus d’usuaris.

Apreciem una i altre vegada l’omissió de les prescripcions i/o recomanacions de l’Ordre VIV/561/2010, document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Per tot això,

DEMANEM:

  1. Que se’ns informi de què indica el Pla d’Acessibilitat Municipal sobre els punts abans esmentats.

(Que en general, se sigui molt més sensible en tot el referent a les barreres arquitectòniques, i que en qualsevol millora, reparació, modificació o obra nova, que es tingui present i es faci complir la normativa o les recomanacions de les normes i del propi Pla d’Accessibilitat Local, per tal que com hem pogut comprovar, cessin les irregularitats que es produeixen en cada obra que es ve executant, com per exemple, la pendent en el pas de vianants davant de l’Hotel Xaine, que es petita i massa forta per a considerar-la accessible, o a l’aparcament de Can Xardó al costat del CAP del carrer Girona, on els passos de vianants s’han fet amb esglaó.)

 

  1. Que es facin les rectificacions de totes aquestes deficiències que s’han detectat, ja que a més de facilitar el bon accés a persones de mobilitat reduïda, s’està facilitant el desplaçament de famílies amb els cotxets d’infants i als ciutadans i visitants que es desplacen amb maletes, carros amb rodes, etc.

 

  1. Finalment, demanem que es constitueixi una Comissió municipal que validi els projectes pel que fa a les previsions d’execució d’Accessibilitat en els espais públics, on puguin formar part associacions de discapacitats, forces polítiques, associacions de veïns….. per tal que l’ajuntament pugui conèixer molt més a prop, quins són els veritables problemes de tots aquests col·lectius.

RESPOSTA:

Post source : MILLOR

Related posts