Dijous 20 Juny, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR, sobre la parada de transport públic municipal de la urbanització Los Pinares

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

El transport públic municipal és una eina imprescindible per traslladar-se d’un
lloc a l’altre de la ciutat, especialment per a les persones amb menys recursos i les persones amb mobilitat reduïda.

La urbanització Los Pinares disposava d’una parada amb marquesina a l’entrada de l’urbanització, i, en virtut de l’entrada en servei del nou servei Lloret Bus, observem que s’ha traslladat l’embarcador al c/ Aigablava, un lloc que no era el que s’havia previst i pactat amb els veïns i que presenta un important pendent.

Així mateix, la marquesina existent interessem que s’ha eliminat, fet que provoca que en una urbanització s’hagi de fer l’espera per part de nens que van a l’escola i, gent gran, a la intempèrie i sense un lloc on poder seure.

Per aquest motiu, es fan les següents

PREGUNTES:

  1. Per quin motiu s’ha decidit traslladar la parada al c/ Aiguablava, vist el pendent què té el carrer on s’ha situat l’embarcador i que no era el que s’havia previst i pactat amb els veïns?
  2. Quin criteri s’aplica a l’hora d’instal·lar les marquesines de transport públic?
  3. Disposarà Los Pinares d’una marquesina accessible a l’embarcador?
  4. Es revisarà la situació al cercador Google Maps, per tal que sigui identificable la seva ubicació?

Per aquest motiu preguem,

PREC:

  1. Que es traslladi la parada a la ubicació on es va preveure d’acord amb els veïns, lloc de molt més fàcil accés.
  2. Que es torni a situar una marquesina accessible, per permetre unes millors condicions d’espera dels vehicles del servei per part dels veïns de l’urbanització.
  3. Que es revisi i actualitzi a Google Maps la situació de totes les parades del transport públic municipal.

Post source : MILLOR

Related posts