dijous 16 agost, 2018

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar

Document amb la modificació dels arts. 39.3, 54.7 i 63.3 aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 03/08/2015. Entra en vigor el dia 2 de setembre de 2015.

Download (PDF, Unknown)