Dissabte 25 Maig, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Obertura immediata del Camí de Mas Arboç

Photo Credit To MILLOR

Ja son moltes les queixes dels ciutadans que comproven des de ja farà més de dos mesos que el Camí de Mas Arboç, la zona de Sant Quirze, esta tancat en un sentit de circulació després de l’obertura del nou LIDL.

El nostre grup va fer en el seu moment les consultes pertinents a l’equip de govern en relació al tancament d’aquest carrer. El govern al·legava que la gran afluència de vehicles que utilitzaven el Camí de Mas Arboç l’havia fet perillós però que en breu l’obririen novament. Veiem, però, que no ha estat així i que més que buscar solucions en matèria de seguretat, ha estat totalment inoperant durant tot l’estiu. Les males llengües atribueixen aquest tancament a les queixes i interessos d’alguns veïns de la zona vinculats directament a l’ajuntament i a la formació política del govern, i comprovat el que diem, sembla que aquestes llegües no s’equivoquen.

El que més sorprèn es que una de les condicions per donar la llicència d’activitats i permetre l’obertura del supermercat LIDL era que la zona havia d’estar amb les obres finalitzades. Veiem que no ha estat així i que LIDL ha obert sense tenir la zona correctament urbanitzada. No entenem que l’equip de govern donés aquestes facilitats a aquest establiment veien com continua a dia d’avui tota la zona; però més ens sorprèn que curiosament LIDL hagi estat un dels principals patrocinadors del Lloret Night Trail organitzat des de l’àrea d’Esports que casualment es el mateix regidor que el d’Urbanisme.

No voldríem ser mal pensats però no ens agradaria creure que hi ha hagut algun intercanvi d’interessos amb permissivitats, on els ciutadans haguem estat i siguem a dia d’avui els perjudicats amb aquesta via tancada.

És important saber, que la decisió de tancament d’aquest carrer al trànsit de vehicles, no ha estat recolzada per els dos departaments determinats a aquesta tasca com son Mobilitat o Policia Local amb cap informe favorable al respecte. I no ha estat així perquè cap dels dos departaments han considerat aquesta mesura adequada ni correcte, essent una  decisió estrictament d’interès POLÍTIC de l’equip de govern.

Per aquest motiu reclamem l’obertura immediata dels dos sentits d’aquest carrer Camí de Mas Arboç i que es comprovi si ha existit alguna irregularitat o incompliment permès per aquest ajuntament en relació a les condicions d’urbanització d’aquest sector i si el tancament ve més relacionat a una inseguretat dels vianants per unes obres inacabades que per poder autoritzar l’obertura a canvi de possibles patrocinis…..

Esperem que en els propers dies es procedeixi immediatament -i amb els mitjans de seguretat adequats-, a restablir la circulació de vehicles en ambdós sentits d’aquesta zona, i evitar noves actuacions que afectin de forma generalitzada a la ciutadania de Lloret.

Post source : MILLOR

Related posts