Diumenge 21 Abril, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Itineraris segurs ?

Photo Credit To MILLOR

Els itineraris segurs o camins escolars son rutes d’accés als centres educatius perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola, ja sigui a peu o en bicicleta, fomentant així una activitat física diària que potencia la seva autonomia personal de forma segura.

El Camí Escolar s’inscriu dins el marc de la carta Europea dels Drets del Vianant amb la finalitat de recuperar l’harmonia entre les persones i la ciutat sense dependre necessàriament del vehicle, es va començar a implantar a diferents ciutats europees com de les regions italianes a Reggio Emilia i el Piemont, les dels Països Nòrdics, i de Luxemburg.

Barcelona ha estat un municipi precursor en la implantació dels camins escolars, per això ens hem fixat en la seva experiència i l’aplicació en els seus districtes.

Segons la implantació d’aquestes rutes a la ciutat comtal, abans de la seva aplicació, cada camí escolar ha de ser elaborat a través d’un estudi que fan en conjunt les àrees de Mobilitat, Infraestructures, Seguretat Ciutadana i Igualtat per conèixer quin són els entrebancs que es poden trobar els escolars en el seu camí a l’escola. Un cop detectats, se solucionen per acabar sent un veritable “camí escolar segur”.

Tot l’itinerari ha de ser revisat des de la perspectiva de la seguretat, reduint els riscos en els desplaçaments a peu i incrementant l’accessibilitat dels usuaris sobre rodes, en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles.

L’objectiu final és que els infants puguin anar a la seva escola de forma segura i, a més, que tinguin una major autonomia.

A Lloret, l’únic que sabem es que els trams han estat validats per la Policia Local i que la intenció és que els nens facin grups per anar plegats a l’escola.

A més, comprovem que alguns recorreguts a Lloret d’aquests itineraris segurs son clarament camins dividits o inacabats, voreres estretes i amb barreres arquitectòniques.

Creiem que no s’ha fet un estudi com es mereix, detallat i rigorós amb l’esperit original de la iniciativa, l’accessibilitat i seguretat dels nostres infants en el seu desplaçament fins el centre escolar.

Post source : MILLOR

Related posts