Dijous 20 Juny, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

A les 1781 persones que han votat al Moviment Independent de Lloret de Mar, moltes gràcies !!!

A les 1781 persones que han votat al Moviment Independent de Lloret de Mar, moltes gràcies !

Hem intentat fer una campanya atrevida, original i diferent a la resta de partits posant èmfasi a las propostes electorals pels pròxims quatre anys i a recordar que es el que hem tingut fins ara.

Els fotomuntatges que s’han pogut veure corresponen a fets o situacions reals que hem volgut il·lustrar i que tothom pot comprovar i contrastar de forma veraç, en cap cas es volia ferir sensibilitats.

Constatem però l’hostilitat manifestada a les xarxes socials i a peu de carrer de persones que delimiten línies vermelles on només es diuen veritats com punys.

Nosaltres sempre hem utilitzat una forma de parlar clara, hem estat del tot sincers explicant els fets i directes alhora de fer-los arribar a la ciutadania.

Hem denunciat públicament qualsevol possible irregularitat a través dels mitjans de comunicació al nostre abast com a oposició a l’ajuntament, amb l’únic objectiu d’intentar fiscalitzar la política de l’equip de govern.

El MILLOR recull el testimoni dels 1781 lloretencs, dona per acabada una etapa política per encetar una de nova i treballarà per un futur on els ciutadans se sentint veritablement representats, que és l’únic objectiu que tenim com a lloretencs que estimem el nostre poble.

———————————————————————————————————

A las 1781 personas que han votado al Movimiento Independiente de Lloret de Mar, gracias !

Hemos intentado hacer una campaña atrevida, original y diferente al resto de partidos poniendo énfasis a las propuestas electorales para los próximos cuatro años y a recordar que es lo que hemos tenido hasta ahora.

Los fotomontajes que se han podido ver corresponden a hechos o situaciones que hemos querido ilustrar y que todos pueden comprobar i contrastar de forma veraz, en ningún caso se quería herir sensibilidades.

Constatamos la hostilidad manifestada en las redes sociales i a pie de calle de persones que delimitan líneas rojas donde solo se dicen verdades como puños.

Nosotros siempre hemos utilizado una forma de hablar clara, hemos sido del todo sinceros explicando los hechos y directos en el momento de hacerlos llegar a la ciudadanía.

Hemos denunciado públicamente cualquier posible irregularidad a través de los medios de comunicación a nuestro alcance como oposición en el ayuntamiento, con el único objetivo de intentar fiscalizar la política del equipo de gobierno.

El MILLOR recoge el testimonio de los 1781 lloretenses, da por acabada una etapa política para abrir una de nueva y trabajará para un futuro donde los ciudadanos se sientan verdaderamente representados, que es el único objetivo que tenemos como lloretenses que quieren a nuestro pueblo.

Related posts